Presentación

 A Mancomunidade de Concellos do Ribeiro constitúese como Entidade Pública supramunicipal por iniciativa e vontade unánime dos Concellos que forman a Comarca do Ribeiro, ala polo ano 1987, para xestionar, de forma conxunta, unha serie de servizos básicos, entre os que destacan os servizos de recollida de residuos sólidos urbáns, o Servizo Social de Base, Matadoiro Comarcal, Protección Civil e Prevención e Extinción de Incendios, Recadación, Informatización e Cultura.

 

A Mancomunidade estivo formada no seu inicio polos Concellos de A Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Leiro, Melón e Ribadavia. No ano 1989, incorporouse o Concello de Cortegada, e tras longos anos de traballo conxunto e bo facer, que fixeron desta comunidade unha das mellores da Comunidade Autónoma Galega, no ano 2002 o Concello de Carballeda de Avia solicita a súa baixa, que se fai definitiva a escomenzos do 2003. Tamén o Concello de Ribadavia abandona no ano 2006.

 

 A Mancomunidade está formada por dous representantes de cada municipio, sendo un deles o alcalde. Por tanto, dez alcaldes (oito na actualidade) da comarca máis os dez representantes (oito na actualidade) elexidos polos distintos concellos forman o Pleno Xestor.

 

A forma de elección dos representantes na Mancomunidade depende directamente do resultado das eleccións municipais, así, a renovación nos cargos e representantes do ente supramunicipal ten unha duración de 4 anos.

 

 O Presidente na Mancomunidade é, nestos momentos, o Alcalde de A Arnoia, Rogelio Martínez González.

 

Por acordo do Pleno de Mancomunidade de data 16/03/1991, a Sede da Mancomunidade quedou fixada, con carácter provisional, nas instalacións do Parque de Maquinaria sito en Beade, ainda que disón de oficiñas na capital da Comarca.

 

Imagen aleatoria

Lg. Fondal de Beade, S/N - 32431 - Beade - Ourense - Tel: 988 484 796 - Fax: 988 484 701 - info@ribeiro.org

AVISO LEGAL --  Mancomunidade de Concellos do Ribeiro
Este web pertence ao anel solidario voluntariadogalego.org